Bạn cần số tiền lớn để trả nợ nhưng bạn không biết đánh con DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC nào??.Hãy tham gia vào dàn Bạch thủ Lô thần kỳ của chúng tôi.

Cầu DÀN ĐỀ 4 SỐ MIỀN BẮC

Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 08h00 đến 18h10′ mỗi ngày.
Có thể nạp cộng dồn
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ số hiện ra nhé!

Dàn đề 4 con: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
28-09
28-0954,70,65,91Trượt167
27-0997,47,33,49Ăn đề 47196
26-0936,41,77,84Ăn đề 36181
25-0913,06,79,02Ăn đề 79197
24-0995,39,78,82Ăn đề 78176
23-0922,45,07,22Ăn đề 22155
22-0913,38,25,14Ăn đề 14152
21-0966,39,20,02Ăn đề 66176
20-0982,03,29,21Ăn 03153
19-0994,36,73,00Trượt192
18-0911,99,04,79Ăn đề 04194
17-0935,61,23,67Trượt180
16-0929,24,80,08Ăn đề 24177
15-0971,20,74,69Ăn 20152
14-0919,70,12,22Ăn đề 22158
13-0950,21,99,36Ăn 50160
12-0913,76,78,80Trượt190
11-0968,60,86,56Ăn đề 68189
10-0996,02,46,90Ăn đề 02159
09-0970,78,06,05Trượt164
08-0976,01,26,61Ăn đề 76163
07-0931,03,39,85Trượt161
06-0980,83,32,65Trượt191
05-0967,38,37,82Ăn đề 67183
04-0995,24,75,42Trượt161
03-0910,28,86,02Ăn đề 86160
02-0906,23,80,77Ăn đề 80176
01-0979,91,36,81Ăn đề 79171
31-0898,04,40,86Ăn đề 40182
30-0864,62,36,51Ăn đề 51167
29-0818,46,78,81Ăn đề 78189
28-0873,99,56,85Ăn đề 85158
27-0827,67,48,25Ăn đề 48151
26-0805,36,34,71Trượt182
25-0854,76,56,69Trượt176
24-0873,69,72,21Ăn đề 73180
23-0843,56,34,30Ăn đề 34181
22-0861,77,26,79Ăn đề 79167
21-0885,21,40,53Ăn đề 21161
20-0854,52,09,60Ăn 09172
19-0887,33,56,30Ăn đề 30152
18-0887,90,43,81Ăn đề 87151
17-0831,41,52,86Ăn đề 86171
16-0815,38,19,87Ăn đề 19154
15-0852,26,97,37Trượt162
14-0840,93,32,06Ăn 93191
13-0891,28,75,54Ăn đề 28184
12-0849,63,61,48Ăn đề 48158
11-0804,91,89,77Trượt174
10-0859,48,02,17Ăn đề 02160
09-0803,61,94,93Ăn đề 61171
08-0865,21,61,66Ăn đề 66166
07-0872,79,03,09Ăn đề 72158
06-0898,11,31,79Trượt191
05-0885,81,68,55Trượt172
04-0853,22,96,77Ăn đề 77196
03-0810,88,47,87Ăn đề 88195
02-0861,55,28,37Ăn đề 37160
01-0869,44,30,67Ăn đề 30157
31-0719,71,21,80Trượt172
30-0781,50,41,92Ăn đề 41160
29-0794,28,07,58Ăn đề 58185
28-0778,27,06,16Trượt173
27-0791,71,96,82Ăn đề 71188
26-0771,29,72,84Ăn đề 29185
25-0759,65,09,90Ăn đề 59162
24-0769,65,42,09Ăn đề 42167
23-0715,01,78,58Trượt168
22-0753,04,59,33Ăn đề 33195
21-0724,05,95,44Ăn đề 44176
20-0707,26,58,86Ăn đề 86182
19-0715,92,14,60Trượt173
18-0750,67,11,15Trượt199
17-0720,90,79,06Ăn đề 06169
16-0723,00,51,66Ăn đề 51185
15-0797,20,98,53Ăn đề 97181
14-0768,96,90,01Ăn đề 68177
13-0788,02,57,53Ăn đề 02157
12-0703,74,47,02Trượt168
11-0736,74,31,18Ăn đề 31155
10-0700,22,30,68Ăn đề 22194
09-0746,08,84,82Ăn đề 08153
08-0787,52,10,15Ăn đề 15161
07-0727,72,41,76Ăn đề 76174
06-0728,46,80,98Ăn đề 98189
05-0749,97,91,33Ăn đề 97183
04-0780,83,41,88Ăn đề 83157
03-0773,01,06,24Trượt168
02-0723,37,19,60Ăn đề 23190
01-0720,19,46,91Ăn đề 46158
30-0648,79,51,27Ăn đề 51166
29-0612,74,07,20Ăn đề 20163
28-0695,79,98,74Ăn đề 95153
27-0645,85,64,95Ăn đề 95166
26-0604,93,62,11Ăn đề 93173
25-0647,34,45,78Ăn đề 34189
24-0634,57,70,12Ăn đề 70155
23-0647,60,75,93Ăn đề 60170
22-0637,99,10,92Trượt174
21-0677,34,55,46Ăn đề 34163
20-0692,32,65,29Ăn đề 32195
19-0629,97,37,78Trượt165
18-0610,31,23,11Trượt179
17-0647,12,16,89Trượt169
16-0630,85,46,47Ăn đề 30179
15-0662,04,40,65Ăn đề 04162
14-0623,73,54,07Ăn đề 54159
13-0645,86,61,01Ăn đề 61152
12-0636,92,31,30Trượt189
11-0666,97,60,61Ăn 60167
10-0653,50,36,89Ăn đề 36187
09-0600,53,88,20Ăn đề 88175
08-0638,67,31,37Ăn đề 37172
07-0666,09,96,57Ăn đề 57177
06-0684,10,79,85Ăn đề 79151
05-0659,34,15,81Ăn đề 81189
04-0688,96,61,72Trượt162
03-0683,01,70,97Ăn đề 70199
02-0663,36,48,11Ăn đề 63176
01-0653,96,21,67Ăn đề 21151
31-0561,54,41,90Ăn đề 61153
30-0503,65,54,63Ăn đề 65195
29-0567,64,11,02Ăn đề 67167
28-0559,69,10,44Ăn đề 59164
27-0568,57,17,65Trượt161
26-0572,06,60,27Trượt173
25-0570,18,90,19Ăn đề 19164
24-0566,83,82,37Ăn đề 66153
23-0550,03,72,86Ăn đề 72196
22-0554,95,79,75Ăn đề 54176
21-0597,69,57,63Ăn đề 97175
20-0574,52,42,15Ăn đề 52164
19-0571,96,47,36Trượt175
18-0572,17,32,43Ăn đề 32175
17-0539,49,60,75Ăn đề 49157
16-0535,59,60,85Trượt194
15-0575,65,98,25Trượt191
14-0515,48,53,72Ăn đề 53156
13-0519,00,72,49Ăn đề 49150
12-0595,01,37,08Trượt179
11-0587,39,85,52Trượt192
10-0549,39,63,03Trượt157
09-0577,96,17,29Trượt181
08-0599,81,56,28Ăn đề 81183
07-0531,36,43,79Trượt183
06-0593,65,04,59Ăn đề 04161
05-0547,79,80,32Ăn đề 47151
04-0518,91,05,21Ăn đề 18154
03-0532,55,03,07Trượt194
02-0503,65,76,02Ăn đề 65178
01-0520,47,48,89Ăn đề 20177
30-0457,61,40,48Trượt174
29-0402,54,39,19Ăn đề 39197
28-0451,86,96,10Ăn đề 96183
27-0493,88,55,69Ăn đề 55183
26-0448,68,19,43Trượt160
25-0437,83,44,00Ăn đề 83179
24-0498,13,47,05Ăn đề 05173
23-0419,31,79,46Ăn đề 79188

soi3cangsieuvip.com Nhanh Hơn – Chuẩn Xác Hơn – Ăn Chắc 3 Càng 100%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *